Family book of Anna Maria Christina Stockhausen

Spouses