Family book of Joanna Maria Elisabetha Stockhausen

Spouses