Interactive tree of Karl Gottlob Uhlig

Karl Gottlob Uhlig 1810
Karoline 1812